Sektörel Değerlendirme

Türkiye plastik sanayi sahip olduğu avantajlarla rekabet gücü yüksek önemli bir bölgesel oyuncu niteliğine dönüşme fırsatına sahiptir. Mevcut ve planlanan doğal gaz ve ham petrol boru hattı projeleri ile bir enerji terminali olmayı hedefleyen Türkiye, bu projelerin hammadde yönünden sağlayacağı imkanlar ile büyük atılım kaydedecektir. Türkiye'nin en büyük avantajı, yakınındaki hammadde zengini büyük petrokimya üreticilerinin varlığına rağmen, yurtiçi talebin, dünya ölçeğinde yurtiçi üretim yapılabilecek düzeyde oluşudur.

Ancak halen 35 kg olan kişi başına plastik tüketimi dünya ortalamasının üstünde olmasına rağmen doyum noktasından çok uzak olup önemli bir potansiyelin işaretidir. Tüketimin gelişmiş ülkelerdeki 75 - 100 kg seviyesine ulaşması 65 milyon nüfusu olan Türkiye'yi dünya plastik sektöründe söz sahibi yapacaktır. Sektörün en önemli eksiklerinden birisi sektörün yapısını yansıtacak milli bir envanterin olmayışı makro planların yapılmasında ve uygulanmasında bazı darboğazlara, hatta çıkmazlara neden olmaktadır.

Sektörle ilgili diğer önemli bir eksiklikte sektörün yatay ve dikey entegrasyonunun olmayışıdır. Bunun sonucu olarak sektör kültürü gelişmemiş olup, yüksek yoğunluklu polietilene Solvay firmasının kendi türüne verdiği Eltex denilmektedir. Sektörde Toplam Kalite Yönetimine geçen firmaların sayısı oldukça azdır. Bunun artması gerekmektedir.

Kaynaklar:
DPT
PAGEV
ÖİK RAPORU