Plastik Ürünlerin Kullanım Alanları

En önemli tüketici sektörler ambalaj ve inşaat malzemeleri sektörleridir. Son yıllarda hızla gelişen ihracat ve değişen tüketim alışkanlıkları ambalaj sektörünün hızla gelişmesine yol açmıştır. Diğer yandan plastik komponentlerin yaygın olarak kullanıldığı dayanıklı tüketim ve otomotiv sektörlerinin de hızla büyümesi sayesinde
bu sektörlere yönelik sürekli yeni yatırımlar yapılmaktadır.

Türkiye'nin ihracatında önemli yer tutan bazı sektörlerdeki plastik katkısı önemli boyutlardadır. Otomotiv, elektrikli cihazlar, beyaz eşya, ayakkabı sektörleri çok yoğun plastik komponentlerin kullanıldığı sektörlerdir. Televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri, bilgisayarlar gibi cihazların yanısıra fiber optik iletişim kabloları ve klasik güç dağıtım kabloları elektrik ve elektronik sektöründe plastiklerin kullanıldıkları ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Form verme kolaylığı, elektrik izolasyon özelliği ve alev almayacak şekilde modifiye edilebilmeleri plastikleri bu sektör için vazgeçilmez kılmıştır.

Tarımsal ürünler açısından çok zengin olan ülkemizde sera örtüleri, fide örtüleri ve sulama boruları başlıca plastik uygulamalarıdır.