Plastik Hammaddeleri

Plastik Ürünleri Hammaddeleri:
1995 yılında, plastik sanayii üretiminde kullanılan termoplastik girdiler içinde ithalatın payı miktar olarak yüzde 40,0 iken, 2000 yılında bu oran yüzde 65'e ulaşmıştır. Plastik sektörünün hammaddesi, yurtiçi talebin yüzde 35'ini karşılayan PETKİM tarafından üretilen termoplastik ürünlerdir. Talebin geri kalanı ithal edilmektedir.

Türkiye'de plastik hammaddeleri(termoplastikler) tüketiminin ağırlığını komodite plastikler (PE, PP, PVC, PS) oluşturmaktadır. PE ambalaj filmlerinde, sera örtülerinde, sulama borularında, varil, bidon ve şişe üretiminde ve ev eşyalarında, PP big-bag, çuval, oryente edilmiş film ve sentetik elyaf üretiminde, sıhhı tesisat borularında ve ev eşyalarında, PVC profil, lambri ve borularda, ambalaj filmlerinde, suni deri üretiminde, PS ise ambalaj kaplarında ve ev gereçlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır.

Ambalaj malzemesi olarak giderek yaygınlaşan PET ve hızla gelişen dayanıklı tüketim ve otomotiv sektörlerinde kullanılan mühendislik plastiklerinde iki basamaklı talep artışı gerçekleşmektedir.