Plastik Bidon ve Sanayideki Yeri

MMP Ön Raporu EK 2E

Plastik Ürünleri Sanayii Raporu

Mevcut Durum:
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya çıkması hızla plastik tüketimini artırmıştır. Geçmişi ancak 1960'lara uzanan Türk plastik endüstrisi oldukça gençtir ve en hızlı büyüyen pazarlardan biri olarak dikkat çekmektedir. VII. Plan
döneminde(1996-2000) plastik sanayii üretimi yılda ortalama yüzde 12,5 oranında artmıştır.

İhracat artışı 13,2, ithalat artışı ise 14,9 olmuştur. Kişi başına toplam plastik tüketimi 1995 yılında 14 kg. civarında iken 1999 yılı sonu itibariyle 30 kg.'a ulaşmıştır. 1995 yılı itibariyle plastik işleme sektörünün kapasitesi 986.186 ton/yıl iken, 1999 yılı sonunda 2.630.580 ton/yıl'a ulaşmıştır. Sektörde kapasite kullanımı 2001 yılında % 61,4 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 2.2 Milyon ton tüketimi ile Avrupa'da İspanya'dan sonra 6'ncı sırada gelmektedir.

Plastik sanayii üretimi 2000 yılı itibariyle 1.900 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2001 yılında plastik ürünleri ithalatı 570,6 milyon US Dolar, ihracatı ise 478,7 Milyon US Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılı itibariyle alt sektörler bazında incelendiğinde:

İhracat İthalat Üretim
Plaka levha,tüp ve profiller 50,5 30,9 46,8
Ambalaj Malzemeleri 21,6 21,7 27,3
İnşaat Malzemeleri 9,2 8,3 7,2
Diğerleri 18,7 39,1 18,7
Toplam 100.0 100.0 100.0

Yurt içi talebin karşılanmasında yerli üretimin payı 2000 yılında yüzde 85,5 düzeyinde olmuştur. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2000 yılında yüzde 57,5'dir. Sektör, kapasite ve teknoloji düzeyi açısından çok çeşitlilik arz etmekte ve ülkemizde bu sektörde 7.000'in üzerinde firma olduğu ve 120 binden fazla kişinin istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Türkiye'deki plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 95'i KOBİ niteliğindedir. Bu firmaların sadece yüzde 10-15'i Avrupa düzeyinde teknolojiye sahip işletmelerdir. Diğerleri orta ve küçük boy işletmeler olup, daha ziyade yurt içi tüketime yönelik çalışmaktadırlar. Plastik işleme sanayiinde
üretimin tamamı özel sektör tarafından yapılmaktadır.

Türkiye'nin coğrafi olarak Avrupa ile Asya'nın buluştuğu noktada yer alması Türk plastik endüstrisine ihracatını giderek arttırmada avantaj sağlamaktadır. İhracat portföyünü her türlü ambalaj malzemesi, bidonlar, borular, mobilyalar, tekstil ürünleri, ayakkabı, mutfak ve ev gereçleri ile orijinal ekipman parçaları oluşturmaktadır. Türk plastik ürünleri dünyada 124 ülkeye ihraç edilmektedir. Ana pazarlar AB, Eski Sovyet Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkeleridir.