Türk Plastik Sanayi

Türk Plastik Sanayi'nin dünya plastik sektörü içindeki payı yüzde 1,6 düzeyindedir. Diğer taraftan Türkiye, plastik işleme kapasitesi ile Avrupa'da İspanya'dan sonra 6. sırada yer alırken, Avrupa'da sentetik elyaf üretiminde ikinci, pencere profilinde de üçüncü sıradadır.

Plastik sektöründe çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 6 binden fazla firma faaliyet göstermekte ve sektör 160 binden fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.

türk plastik sanayiPlastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların üretim kapasiteleri özellikle yurtiçi tüketimine bağlı olarak çok farklılık gösterirken, teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. Modern üretim teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen plastik ürünleri iç piyasa talebini karşılarken, özellikle son yıllarda yaşanan daralma sebebiyle giderek artan oranda dış pazarlara da satılmaktadır. Son ürünlerin yanı sıra çeşitli plastik işleme makineleri ve teknolojileri ile hammadde karışım ve katkıları da özellikle çevre pazarlarda talep görmektedir.

Türk plastik sanayi, sorunlarının çözümüne yönelik tedbirlerin alınması halinde, sahip olduğu avantajları ile rekabet gücü yüksek önemli bir bölgesel oyuncu niteliğine dönüşme fırsatına sahiptir.

Son 5 yılda, yılda ortalama yüzde 12 artan tüketimin, bu dönemde yaşanan kriz dönemlerini de kapsaması nedeniyle, önümüzdeki yıllarda ekonomideki büyüme hızına bağımlı olarak yılda en az yüzde 15 artış göstereceği ve 2010 yılında 6,5 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu büyüme hızı ile Türkiye, 2010 yılında 6,9 milyon ton işleme kapasitesine ulaşarak Avrupa ve Avrasya'nın üçüncü büyük plastik işleme kapasitesine sahip ülke konumuna gelecektir.

Kaynak: www.pagev.org.tr